Phân Phối Độc Quyền

Sản Phẩm Chính Hãng

HOTLINE:   0903.029.313
0903.029.311err

Reusable Cotton Tea Filter, Large

230,000 đ 230,000 đ

err

Chasen Bamboo Whisk

1,490,000 đ 1,490,000 đ

err

Chashaku Bamboo Tea Scoop

690,000 đ 690,000 đ

err

Kyoto Rectangular Tea Scoop

460,000 đ 460,000 đ

err

Small Tea Infuser

340,000 đ 340,000 đ

err

Medium Tea Infuser

460,000 đ 460,000 đ

err

Rikyu Matcha Bowl

6,440,000 đ 6,440,000 đ

err

Jazz Gold Design Sugar Bowl

6,900,000 đ 6,900,000 đ

err

Design Sugar Bowl in Black

2,180,000 đ 2,180,000 đ


© 2020 NLink Vietnam. Copyright by EmmaSoft

0903.029.313